Prikupljanje sredstava

Od 2013. godine, kada je humanitarna akcija Inspirisani srcem pokrenuta po prvi put, Intesa Sanpaolo Banka je prikupila značajna novčana sredstava, koja su donirana za liječenje sugrađanki i sugrađana u inostranim klinikama, otklanjanje šteta nastalih u katastrofalnim poplavama koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu 2014. godine, za opremanje pedijatrijskih odjela u klinikama i domova za djecu bez roditeljskog staranja i djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju.

Ove godine akciju pokrećemo deveti put, a naša inspiracija bit će kao i do sada zajedništvo koje je rezultiralo dobrim djelima.

U periodu od 01. do 31.05.2022. godine Intesa Sanpaolo Banka i kompanija Visa pokreću još jednu humanitarnu akciju Inspirisani srcem, a plan je da se kao i u prethodnoj kampanji sredstva doniraju porodilištima u BiH. Tokom cijelog trajanja ove kampanje, za svako plaćanje koje klijenti Banke naprave svojom Visa Inspire ili Visa Platinum karticama za svoje svakodnevne aktivnosti, Banka i Visa će izdvojiti 0,10 KM bez ikakvog troška za korisnika kartice. Podizanje gotovine na bankomatima nije uključeno u ovu humanitarnu akciju.

Naš doprinos zajednici u kojoj živimo i radimo je važan i neodvojiv dio poslovne filozofije Intesa Sanpaolo Banke, a ono što vraćamo u zajednicu je inspiracija koja nas neprestano podsjeća da svijet počiva na plemenitosti i dobrim djelima.

Doprinos naših korisnika i klijenata je u ovom procesu neodvojiv dio te inspiracije. Lojalnost na koju polažemo i u koju vjerujemo je pokrenula svih devet dosadašnjih humanitarnih akcija i vjerujemo da ćemo ih, zajedno, pokrenuti još mnogo.

Doniramo za djecu, ulažući tako u budućnost svih nas.