Prikupljanje sredstava

Od 2013. godine, kada je humanitarna akcija „Inspirisani srcem“ pokrenuta po prvi put, Intesa Sanpaolo Banka je prikupila 127.000 KM sredstava, koja su donirana za liječenje sugrađanki i sugrađana u inostranim klinikama, otklanjanje šteta nastalih u katastrofalnim poplavama koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu, za opremanje pedijatrijskih odjela u klinikama i domova za djecu bez roditeljskog staranja i djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju.

Godine 2019., kada akciju pokrećemo sedmi put, inspirisani smo dosadašnjim zajedništvom koje je rezultiralo dobrim djelima.

U periodu od 01. do 31.05. Intesa Sanpaolo Banka pokreće još jednu humanitarnu akciju „Inspirisani srcem“, a ovoga je puta nakana sredstva donirati porodilištima u Bosni i Hercegovini. U ovom periodu, za svaku transakciju koju klijenti banke naprave svojom Visa Inspire karticom za svoje svakodnevne aktivnosti, banka će odvojiti 0,10 KM, ne tereteći pritom dodatno račune korisnika. Podizanje gotovine na bankomatima nije uključeno u ovu
humanitarnu akciju.

Naš doprinos zajednici u kojoj živimo i radimo je važan i neodvojiv dio poslovne filozofije Intesa Sanpaolo Banke, a ono što vraćamo u zajednicu je inspiracija koja nas neprestano podsjeća da svijet počiva na plemenitosti i dobrim djelima.

Doprinos naših korisnika i klijenata je u ovom procesu neodvojiv dio te inspiracije. Lojalnost na koju polažemo i u koju vjerujemo je pokrenula svih sedam dosadašnjih humanitarnih akcija i vjerujemo da ćemo ih, zajedno, pokrenuti još puno.

Doniramo za djecu, ulažući tako u budućnost svih nas.