Prikupljanje sredstava

Od 2013. godine, kada je humanitarna akcija Inspirisani srcem pokrenuta po prvi put, pa sve do 2023. godine Intesa Sanpaolo Banka je prikupila 273.000 KM, koje je doniranla za liječenje sugrađanki i sugrađana u inostranim klinikama, otklanjanje šteta nastalih u katastrofalnim poplavama koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu 2014. godine, za opremanje pedijatrijskih odjela u klinikama i domova za djecu bez roditeljskog staranja i djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju.

Ove godine akciju pokrećemo 11. put, a naša inspiracija bit će kao i do sada zajedništvo koje je rezultiralo dobrim djelima.

U periodu od 01. do 31.05.2024. godine Intesa Sanpaolo Banka i kompanija Visa pokreću jedanaestu humanitarnu akciju Inspirisani srcem, a plan je da se kao i u prethodnim kampanji sredstva doniraju porodilištima u BiH. Tokom cijelog trajanja ove kampanje, za svako plaćanje koje klijenti Banke naprave svojom Visa Inspire ili Visa Platinum karticama u Bingo trgovinama širom Bosne i Hercegovine, za svoje svakodnevne aktivnosti, Banka i Visa će izdvojiti 0,10 KM bez ikakvog troška za korisnika kartice. Podizanje gotovine na bankomatima i plaćanje na drugim prodajnim mjestima nije uključeno u ovu humanitarnu akciju.

Naš doprinos zajednici u kojoj živimo i radimo je važan i neodvojiv dio poslovne filozofije Intesa Sanpaolo Banke, a ono što vraćamo u zajednicu je inspiracija koja nas neprestano podsjeća da svijet počiva na plemenitosti i dobrim djelima.

Doprinos naših korisnika i klijenata je u ovom procesu neodvojiv dio te inspiracije. Lojalnost na koju polažemo i u koju vjerujemo je pokrenula svih deset dosadašnjih humanitarnih akcija i vjerujemo da ćemo ih, zajedno, pokrenuti još mnogo.

Doniramo za djecu, ulažući tako u budućnost svih nas.